מחשבון ויקטוזה

*מחלה סרברווסקולארית - מחלת כלי דם מוחיים

*מחלת לב טרשתית - טרשת עורקים כליליים

מטרת מחשבון ויקטוזה (Victoza)

לבדוק את התאמת הנתונים הקליניים של המטופל לטיפול בויקטוזה במסגרת קריטריוני ההכללה בסל הבריאות.
 

אודות

e-Med is the leading medical website in Israel for health experts.
e-Med Tools contains medical calculatotrs in a variety of fields that are intended to help health experts in diagnosis & treatments decisions.